„ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის ქრონიკა“
ტექსტს კითხულობს – მალხაზ აბულაძე, სცენარის ავტორი – ნუგზარ შატაიძე, რეჟისორი – ლევან ადამია