„ღარიბი ზღვა“
ავტორი და რეჟისორი: გიორგი მოლოდინაშვილი, ოპერატორი: კახა ბუხრაშვილიმონტაჟის რეჟისორი: ალექსანდრე ერმაკოვი.