გაიცანით იური გვილავა, რომელიც 49 წელია, ტელერადიო ცენტრს ემსახურება და გაიგეთ თბილისის ანძის ისტორია

ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე