„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: ბედნიერება #LIVE

რა არის ბედნიერება?

რა ზეგავლენას ახდენს ბედნიერების განცდა ჩვენს ორგანიზმზე?

როგორ შეიძლება ბედნიერების განცდის ხელშეწყობა?

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად: 240 91 92; 240 92 92

ფსიქოლოგის საათი