რა ადგილი უჭირავს ჩვენი საუკუნის ბედნიერების განტოლებაში “მეს”

დღის კოდი