ტეგი: თეა გოგოტიშვილი

პირადი ექიმი - აბიტურიენტებისთვის: მოლოდინი და იმედგაცრუება #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: თვითდაკვირვება #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: ოპტიმიზმი #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: კომუნიკაცია #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: პროკრასტინაცია #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: მიჯაჭვულობა #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: სიმშვიდე #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: საიდუმლო #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: ბედნიერება #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: შიში #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: თვითგამოხატვა #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: წარმატება #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: სიზარმაცე #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: მარტოობა #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: მედიის უარყოფითი ზეგავლენა #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: ნებისყოფა #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: აგრესია #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: თემა: თვითდახმარება #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: პიროვნული ზრდა #LIVE
„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: ბრალეულობის განცდა #LIVE