„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: სიმშვიდე #LIVE

რა მნიშვნელობა აქვს სიმშვიდეს?

რა ხდება, როდესაც ადამიანი ვერ ახერხებს დამშვიდებას?

როგორ შეიძლება სიმშვიდისკენ სწრაფვა?

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად: 240 91 92; 240 92 92

ფსიქოლოგის საათი