„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: პროკრასტინაცია #LIVE

რას ნიშნავს პროკრასტინაცია, ანუ მნიშვნელოვანი საქმის გადადების ჩვევა?

რა უარყოფით გავლენას ახდენს პროკრასტინაცია?

 როგორ გადავეჩვიოთ საქმის გადადებას?

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად: 240 91 92; 240 92 92

ფსიქოლოგის საათი