„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: მედიის უარყოფითი ზეგავლენა #LIVE

როგორ ზემოქმედებს მედია ადამიანზე?

რა პრობლემებს ქმნის ჭარბი უარყოფითი ინფორმაცია?

როგორ დავიცვათ თავი მედიის უარყოფითი ზემოქმედებისგან?

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად: 240 91 92; 240 92 92

ფსიქოლოგის საათი