პოლარიზებული საზოგადოება და მედიაწიგნიერება

ინტერვიუ როდ აილენდის უნივერსიტეტის საკომუნიკაციო მეცნიერებების პროფესორთან, რენე ჰობსთან მედიაწიგნიერების მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე, განსაკუთრებით პოლარიზაციის პირობებში. ინტერვიუ ჩაწერილია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამართული მედიაწიგნიერების კვირეულის ფარგლებში

42° პარალელი