„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: საიდუმლო #LIVE

რა არის პირადი საქმე და საიდუმლო?

რა განსხვავებაა მათ შორის და როგორ მოქმედებს საიდუმლო ადამიანზე?

რა ზეგავლენას ახდენს ოჯახის საიდუმლო ბავშვზე?

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად: 240 91 92; 240 92 92

ფსიქოლოგის საათი