სად არის ბედნიერების ადგილი სიცოცხლესა და ცხოვრებას შორის

დღის კოდი