#დოსიე ტეტრალოგია „მუშების დრო“ - პირველი და მეორე ნაწილი

XVIII საუკუნის დიდი ბრიტანეთი – ახალი, ინდუსტრიული და კომერციული ეკონომიკის დასაწყისი. სოფლებიდნ განდევნილი გლეხები და ხელოსნები, ოჯახის სრული შემადგენლობით, 5 წლის ასაკის ბავშვებიდან დაწყებული, იძულებული არიან, თავის სარჩენად, მიზერული ხელფასის სანაცვლოდ, ტექსტილის ფაბრიკებში იმუშავონ.

ინდუსტრიულმა რევოლუციამ ახალი სოციალური და პოლიტიკური კლასი წარმოშვა, რომელმაც ბოლო 300 წლის განმავლობაში უდიდესი როლი შეასრულა კაცობრიობის ისტორიში.

მუშების ისტორია, ბრძოლის, რევოლუციების, სოციალური და პოლიტიკური ცვლილებების, პროგრესისა და ექსტრემიზმის ისტორიაა.

სტენ ნიუმენის დოკუმენტური ტეტრალოგია „მუშების დრო“ – პირველი და მეორე ნაწილი. პაატა ქურდაძის საავტორო გადაცემაში „დოსიე“

მესამე და მეოთხე ნაწილი იხილეთ ბმულზე: 

დოსიე