დოკუმენტური ფილმები - 2018 წელს, პირველი არხის ეთერში