#დღისკოდი ბუნება, როგორც თერაპია - რა აქცევს ბუნებას თერაპიად და განსაზღვრავს თუ არა ამ თერაპიისგან მიღებულ შედეგს თავად ინდივიდის ხასიათი;

დღის კოდი