დარღვევები დედაქალაქში მიმდინარე მშენებლობებზე

რა დარღვევები ფიქსირდება დედაქალაქში მიმდინარე მშენებლობების პროცესში. მერიამ 100-ზე მეტ ობიექტს სიტყვიერი გაფრთხილება, ხოლო 70-ზე მეტს მითითება ჩააბარა. დეველოპერებს უსაფრთხოების ნორმების შესრულება დაევალათ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებული 3000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევთ.

რა ვითარებაა დედაქალქში სამშენებლო ობიექტებზე და რა დარღვევები ფიქსირდება.