ცვლილებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონში

საქართველოს მთავრობას „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონით მინიჭებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად ვადა 2023 წლის პირველ იანვრამდე უხანგრძლივდება. შესაბამისი ცვლილებები ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე წარედგინება, რომლის ინიციატორები უმრავლესობის წევრები არიან.

კანონის მოქმედების ვადა 2022 წლის პირველ იანვრამდე იყო განსაზღვრული. ინიციატორები განმარტავენ, რომ ვადის გაგრძელების მიზანია, შენარჩუნდეს ის არსებული სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც პანდემიის გავრცელების შეფერხებასა და პროცესების სწორად წარმართვას ემსახურება და მთავრობას კონკრეტულ უფლებებს აძლევს.