ბასას ბიბლიოთეკა

რეალური და გამოგონილი პერსონაჟები, რომანი რეგტაიმის სტილში, ციხის ზედამხედველისა და უდანაშაულო მსჯავრდებულის ურთიერთობა და მწვანე გზა – იპოვე შენი წიგნი ბასას ბიბლიოთეკაში.

ნაშუადღევს

დატოვე კომენტარი