აკრძალული ხელოვნების მუზეუმი

▶ პოლიტიკური, რელიგიური და სოციალური მოტივებით აკრძალული ხელოვნება

▶ სიცოცხლის ფასად შექმნილი ნამუშევრები და ცენზურის მსხვერპლი შემოქმედება.

კვირის მოამბე