#ახალიდღე მედიაწიგნიერების მნიშვნელობა

თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში მედიაწიგნიერებას მნიშვნელოვანი ფუნქცია დაეკისრა. მედიაწიგნიერება ინფორმაციის კრიტიკულ შეფასებას, სანდო და არასანდო წყაროების ერთმანეთისგან გარჩევას გულისხმობს. რატომ გახდა აუცილებელი მედიაწიგნიერების განვითარება და უნდა ისწავლებოდეს, თუ არა ცალკე საგნად სკოლებში?

ახალი დღე