#ახალიდღე მედიაწიგნიერება საქართველოში

რას ნიშნავს მედიაწიგნიერება და როგორი მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში. ჩატარებული კვლევის არცთუ სახარბიელო შედეგები. როგორ უნდა დავიცვათ მომავალი თაობა არასანდო და ხშირად არასასურველი შედეგების მომტანი ინფორმაციისგან. მედიაწიგნიერების მკვლევარი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ნატო ინგოროყვა სტუმრად „ახალ დღეში“

 

ახალი დღე