აკა მორჩილაძე - „დაკარგული წიგნები“ - გიორგი ლეონიძის „ბესიკი“ - VII სერია

ბესიკი, იმერეთის სამეფოს დიპლომატი, უცხოეთში გარდაცვლილი დავიწყებული პოეტი.

ეპოქა

დოკუმენტური ფილმები

აკა მორჩილაძე – დაკარგული წიგნები