ადრეული ქორწინების საზიანო პრაქტიკა 

სტუმარი: ნატი გელოვანი, „დემოკრატიისა და მმართველობის ცენტრის“ უფროსი ანალიტიკოსი.

ახალი დღე