ადგილობრივ თვითმმართველობათა ასოციაციის ჯილდო

ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულმა ასოციაციამ, საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის კონკურსში გამარჯვებული 12 მუნიციპალიტეტი დააჯილდოვა. სპეციალური პრიზები და სიგელები ამბროლაურის, ბათუმის, ზუგდიდის, ლაგოდეხის, ონის, სენაკის, ფოთისა და ქუთაისის ასევე, დედოფლისწყაროს, დმანისისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების პირველ პირებს გადაეცათ. 2022-2023 წლების კონკურსისთვის შერჩეულ 14 ნომინაციაზე, 67 განაცხადი იყო წარდგენილი, საიდანაც წარმატებულ და კარგ პრაქტიკად 12 პროექტი დასახელდა. გამარჯვებული მუნიციპალიტეტები საუკეთესო პრაქტიკის კონკურსის მმართველმა კომიტეტმა, სპეციალურად შექმნილი შეფასების კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინებით გამოავლინა.