8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე

რატომ არის მნიშვნელოვანი 8 მარტის აღნიშვნა, რამდენად სწორად ესმის საზოგადოებას მისი შინაარსი;

რა გამოწვევები არსებობდა და არსებობს დღესაც ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით.

სტუმარი: გენდერის მკვლევარი, გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის მოადგილე – თამარ საბედაშვილი.

ახალი დღე