42°პარალელი -„ეს იყო სამუდამოდ, სანამ არ დასრულდა" - საბჭოთა კავშირის კრახის მიზეზები

შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა იდეოლოგიის დევალვაციამ საბჭოთა კავშირის კოლაფსი გამოიწვია? არის კავშირი პროექტის იდეოლოგიური საფუძვლის დასუსტებასა და კავშირის რეალური პოლიტიკური კონსტრუქციის დანგრევას შორის? როგორ მიმდინარეობდა საბჭოთა მოდერნიზაცია და ითამაშა თუ არა მან როლი 1991 წელს განვითარებულ მოვლენებში? აუცილებელია აღინიშნოს, რომ საბჭოთა კავშირი იდეური პროექტი იყო, ანუ მიმართული განსაზღვრული მომავლისკენ, რომლის ირგვლივაც აგებული იყო ამ უზარმაზარი გაერთიანების მთელი მუშაობა. ამ თემების შესახებ რეზი ქოიავა ისაუბრებს

42° პარალელი