42° პარალელი – იაპონიის იმპერიული წარსული - იაპონური სასწაულის მნიშვნელოვანი წინაპირობა

იაპონია იმ მცირეთაგანია, რომელმაც მოახერხა და ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების ჯგუფს შეუერთდა. ამ დაწინაურების მიზეზებს ხშირად მხოლოდ ცივი ომის პერიოდში ეძებენ ხოლმე. თუმცა განვითარებისათვის საჭირო მნიშვნელოვანი წინაპირობები ცივ ომამდე სულ მცირე ერთი საუკუნით ადრე იქმნება.

42° პარალელი