42° პარალელი - ბიზნესის პოლიტიკური ძალაუფლება

ტრანსნაციონალური ბიზნესელიტების ქცევა მრავალი ათწლეულია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს პოლიტიკითა და ეკონომიკით დაინტერესებული ადამიანებისათვის. ფართოდ გავრცელებული აზრით, ბიზნესასოციაციები მხოლოდ ბიზნესის პროფესიულ ჯგუფებად და ეკონომიკური ძალაუფლების მქონე აქტორებად წარმოჩინდებიან ხოლმე. დიდი ეკონომიკური ძალაუფლება კი, ხშირად დიდ პოლიტიკურ ძალაუფლებასაც რომ წარმოქმნის, ამაზე მეოცე საუკუნის პოლიტიკური და ეკონომიკური ისტორია ბევრ საინტერესო მაგალითს იძლევა.

42° პარალელი

 

დატოვე კომენტარი