სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, მსხვერპლთა და მოწმეთა უსაფრთხოებისთვის დაცვის სპეციალური პროგრამა ამოქმედდა
სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, მსხვერპლთა და მოწმეთა უსაფრთხოებისთვის დაცვის სპეციალური პროგრამა ამოქმედდა

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ანგარიშის თანახმად, მსხვერპლთა და მოწმეთა უსაფრთხოებისთვის დაცვის სპეციალური პროგრამა ამოქმედდა.

როგორც სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიშშია აღნიშნული, უწყებამ, პოტენციურ მსხვერპლთა და დაზარალებულთა უფლებების დამატებითი გარანტიების შექმნის, მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და გამოძიებაში ჩართვის მიზნით, დაცვის სპეციალური პროგრამა შეიმუშავა და პრაქტიკაში დანერგა.

„აღნიშნული პროგრამა მსხვერპლისათვის პირადი დაცვის დანიშვნას, განგაშზე გამოძახებას, საცხოვრებელი ადგილის დროებით შეცვლას ან მის მიმართ უსაფრთხოების სხვა ზომების გამოყენებას ითვალისწინებს.

ყველა სისხლის სამართლის საქმეში, სადაც პოტენციურ მსხვერპლს აქვს მოსალოდნელი საფრთხის განცდა, რომ ის ან მისი ოჯახის წევრი შეიძლება მოექცნენ ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, სპეციალური საგამოძიებო სამსახური მათ დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართვას სთავაზობს.

სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი შესაძლო არასათანადო მოპყრობის საქმეების ეფექტიანი გამოძიებისათვის არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ მსხვერპლი ენდობოდეს საგამოძიებო ორგანოს და არ ჰქონდეს შიშის განცდა, რომ მას საგამოძიებო ორგანოსთან თანამშრომლობისა და სამართალდამცავის მხილების შემთხვევაში რაიმე სახის საფრთხე დაემუქრება. სახელმწიფოს ვალდებულებაა, დაიცვას არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი და რეალური საფრთხის არსებობისას უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება.

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მიერ დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი პრაქტიკაში უკვე აქტიურად გამოიყენება. ყველა პოტენციურ მსხვერპლს მიეწოდება ინფორმაცია აღნიშნული პროგრამის არსებობისა და სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში დაცვის სპეციალური ღონისძიებების ამოქმედების შესაძლებლობის თაობაზე“, – აცხადებენ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში.

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ანგარიშის სრულად ნახვა შესაძლებელია ბმულზე.