სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს შეეძლება, უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით ისარგებლოს
სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს შეეძლება, უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით ისარგებლოს

სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს შეეძლება, უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით ისარგებლოს.

შესაბამისი ცვლილებები „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში“ შედის, რომელიც დღეს ბიუროს სხდომას წარედგინება.

პროექტის მიხედვით, საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების დაწყებამდე, არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს და მის კანონიერ/საპროცესო წარმომადგენელს უნდა განემარტოთ უფასო იურიდიული დახმარების უფლების შესახებ, რომლით სარგებლობაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გამომძიებელი შეადგენს ოქმს, რომელსაც ხელმოწერით დაადასტურებს ამ საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედებაში მონაწილე ყველა პირი.

ამასთან, ცვლილებებით კონკრეტდება, რომ აღნიშნული უფლებით სარგებლობაზე უარი არ გამორიცხავს არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის უფლებას, სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით.

დატოვე კომენტარი