საქსტატი - 2023 წელს საქართველოსთვის უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყანა აზერბაიჯანი იყო, ყველაზე დიდი იმპორტიორები კი - თურქეთი და აშშ
საქსტატი - 2023 წელს საქართველოსთვის უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყანა აზერბაიჯანი იყო, ყველაზე დიდი იმპორტიორები კი - თურქეთი და აშშ

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2023 წელს ათი უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 80.3 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილეს საექსპორტო სამეულში პირველ ადგილს აზერბაიჯანი იკავებს – 862.1 მლნ აშშ დოლარით. მეორე ადგილზეა სომხეთი – 787.1 მლნ აშშ დოლარით, ხოლო მესამეზე ყაზახეთი – 703.0 მლნ აშშ დოლარით.

რაც შეეხება იმპორტს, უწყების მონაცემებით, 2023 წელს ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან იმპორტში 70.5 პროცენტი შეადგინა. პირველ სამეულში შედიან თურქეთი – 2 570.1 მლნ აშშ დოლარით, აშშ – 1 949.3 მლნ აშშ დოლარითა და რუსეთი – 1 744.5 მლნ აშშ დოლარით.

ამასთან, უწყების ანგარიშის მიხედვით, გასულ წელს სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა – 2 126.6 მლნ აშშ დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 34.9 პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს სპილენძის მადნები და კონცენტრატები – 479.3 მლნ აშშ დოლარით, ხოლო მესამე ადგილზეა ყურძნის ნატურალური ღვინოები – 259.0 მლნ აშშ დოლარით.

საქსტატის მონაცემებით, უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2023 წელს წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 3 162.4 მლნ აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 20.5 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები – 1 166.9 მლნ აშშ დოლარით, ხოლო მესამე ადგილზეა დაფასოებული სამკურნალო საშუალებები – 542.8 მლნ აშშ დოლარით.