ტეგი: საგარეო სავაჭრო ბრუნვა

საქსტატი - წინასწარი მონაცემებით, იანვარ-აპრილში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 21.9 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 21.9 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - წინასწარი მონაცემებით, იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 22.1 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 22.1 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 12.3 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - წინასწარი მონაცემებით, 2023 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 29.1 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 29.1 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - წინასწარი მონაცემებით, 2022 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 32.8 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 35.3 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - 2022 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 35.3 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - 2022 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 37.4 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 37.0 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 33.4 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარ-მარტში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 37.9 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარ-თებერვალში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 49.3 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 49.2 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 41.2 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - 2022 წლის იანვარში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 41.1 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 25.6 პროცენტით გაიზარდა
საქსტატი - იანვარ-ნოემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 25.1 პროცენტით გაიზარდა