სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, სოციალურ ქსელში ვიდეომასალის უნებართვოდ გასაჯაროების გამო, ფიზიკურ პირს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დააკისრა
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, სოციალურ ქსელში ვიდეომასალის უნებართვოდ გასაჯაროების გამო, ფიზიკურ პირს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დააკისრა

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა, მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, ფიზიკური პირის მიერ Youtube პლატფორმაზე ვიდეოჩანაწერის გასაჯაროების კანონიერება შეისწავლა.

უწყების ცნობით, შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ფიზიკური პირი, სოციალურ ქსელში საკუთარი არხის პოპულარიზაციის, მნახველების მოზიდვისა და მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, იღებდა და Youtube-ზე ათავსებდა იუმორისტული ხასიათის ვიდეომასალას.

„ზემოაღნიშნულმა პირმა ერთ-ერთი იუმორისტული სცენა, განმცხადებლის მონაწილეობით, ამ უკანასკნელის ინფორმირების გარეშე გადაიღო და Youtube-ის საკუთარ არხზე ატვირთა. მოგვიანებით, ატვირთული ვიდეო სხვადასხვა სოციალურ ქსელებშიც გავრცელდა. განმცხადებელმა აღნიშნული ფაქტის შესახებ ნაცნობისგან შეიტყო და Youtube არხის მმართველს ვიდეოჩანაწერიდან მისი გამოსახულების შემცველი ეპიზოდის ამოჭრა მოსთხოვა. Youtube არხის მმართველმა პირმა განმცხადებლის მოთხოვნა მხოლოდ ნაწილობრივ გაითვალისწინა. კერძოდ, ვიდეოჩანაწერიდან მისი გამოსახულების სრულად ამოჭრის ნაცვლად, სახის გამოსახულება დაფარა.

სახელმწიფო ინსპექტორმა იმსჯელა აღნიშნულ ფაქტზე და დაადგინა, რომ ვიდეოწარმოდგენაში პირის პერსონაჟის სახით მონაწილეობა მისი ინფორმირებისა და ნების გარეშე, სადაც იგი წარმოჩენილია ისეთ სიტუაციაში ან/და მდგომარეობაში, რომელიც იწვევს სხვა პირთა გახალისებას ან/და მის შესახებ აყალიბებს საზოგადოებაში გარკვეულ წარმოდგენებს (რისი ეშინია, როგორ იქცევა გარკვეულ სიტუაციაში და ა.შ.),  შესაძლოა იწვევდეს ადამიანის პირად ცხოვრებაში არასასურველ ჩარევას. შესაბამისად, ასეთი გზით მოპოვებული ვიდეოჩანაწერის გასაჯაროებამდე, შესაბამისი სცენის პერსონაჟს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ვიდეოჩანაწერის გამოყენების შესახებ და აღნიშნულის გასაჯაროებაზე მოპოვებულ უნდა იქნას მისი თანხმობა.

ვინაიდან არ არსებობდა განმცხადებლის თანხმობა ან/და სხვა სამართლებრივი საფუძველი ვიდეოჩანაწერის გასაჯაროებაზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 43-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისთვის Youtube არხის მმართველ ფიზიკურ პირს დააკისრა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. ამავდროულად, დაავალა Youtube არხზე განთავსებული ვიდეოდან განმცხადებლის გამოსახულების შემცველი მონაკვეთის ამოჭრა და მსგავსი ტიპის ვიდეოჩანაწერის გასაჯაროებამდე ვიდეოჩანაწერში ასახული პირების წინასწარი ინფორმირება და შესაბამისი თანხმობის მოპოვება“,- აღნიშნულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინფორმაციაში.

დატოვე კომენტარი