პროფესიული განვითარების საბჭომ სამ ექიმს სხვადასხვა ვადით სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება შეუჩერა
პროფესიული განვითარების საბჭომ სამ ექიმს სხვადასხვა ვადით სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება შეუჩერა

ჯანდაცვის სამინისტროში პროფესიული განვითარების საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, საბჭოს წევრებმა ექიმთა პროფესიულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით ხუთი საქმე განიხილეს და ექვსი ექიმის პროფესიულ პასუხისმგებლობაზე იმსჯელეს.

უწყების ინფორმაციით, პროფესიული განვითარების საბჭოს გადაწყვეტილებით, სამ ექიმს სხვადასხვა ვადით შეუჩერდა სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება, ორ მედიკოსს მიეცა წერილობითი გაფრთხილება.

„პროფესიული განვითარების საბჭო ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების ფარგლებში, ექიმთა პროფესიული საქმიანობის საფუძვლიან და დეტალურ შესწავლას უზრუნველყოფს. საბჭოს წევრები განიხილავენ პაციენტისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხს, სამედიცინო პერსონალის შესაძლო გადაცდომებს, პროფესიულ პასუხისმგებლობებსა და არაკეთილსინდისიერ/არაეთიკურ, პაციენტთან შეუსაბამო მოპყრობის შემთხვევებს.

გამოვლენილი დარღვევების გათვალისწინებით, საბჭო უფლებამოსილია, სამედიცინო პერსონალს შეუწყვიტოს საქმიანობის უფლება ან შეუჩეროს ოპტიმალური ვადით, დაავალოს პროფესიული რეაბილიტაციის კურსის გავლა და გასცეს წერილობითი გაფრთხილება“, – აცხადებენ ჯანდაცვის სამინისტროში.