პირველი მაისიდან უცხოურ ვალუტაში კრედიტის გაცემის ქვედა ზღვარი 400 000 ლარამდე იზრდება
პირველი მაისიდან უცხოურ ვალუტაში კრედიტის გაცემის ქვედა ზღვარი 400 000 ლარამდე იზრდება

2024 წლის პირველი მაისიდან იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც ლარში აქვთ შემოსავალი, სავალუტო კრედიტის გაცემის ქვედა ზღვარი 400 000 ლარამდე იზრდება, – ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება.

2024 წლის იანვრიდან სავალუტო დაკრედიტების ზღვარი 200 000 ლარიდან 300 000 ლარამდე გაიზარდა, მაისიდან კი ზღვარი კიდევ 100 000 ლარით გაიზრდება.

ცენტრალურ ბანკში აღნიშნავენ, რომ ზღვრის აწევამ ქვეყანაში ეროვნული ვალუტით დაკრედიტების წახალისებას და, შესაბამისად, მსესხებლებისთვის სავალუტო რისკების შემცირებას შეუწყო ხელი.

„საქართველოს ფინანსური სისტემა ინარჩუნებს მდგრადობას და ეკონომიკის დაკრედიტებას განაგრძობს. 2024 წლის თებერვლის მონაცემებით, ბანკები კაპიტალისა და ლიკვიდობის ჯანსაღ მაჩვენებლებს ინარჩუნებენ. საკრედიტო აქტივობა მდგრად დონეზეა. 2024 წლის თებერვალში სესხების წლიურმა ზრდამ, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, 16.4 პროცენტი შეადგინა, რაც მნიშვნელოვანწილად ბიზნესსესხების ზრდით იყო განპირობებული. ეტაპობრივად იხურება სესხის მშპ-თან ფარდობის გაპი. აღნიშნული პოზიტიური დინამიკის ფონზე ეროვნული ბანკი დედოლარიზაციის გრძელვადიანი გეგმის განხორციელებას აგრძელებს. ეროვნული ბანკი აქტიურად განაგრძობს მუშაობას ფინანსური დოლარიზაციის მაღალი დონით გამოწვეული სტრუქტურული რისკების შესამცირებლად. ბოლო წლებში არსებული პოზიტიური ტენდენციის მიუხედავად, დოლარიზაცია და მასთან დაკავშირებული რისკები ფინანსური სექტორისთვის კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ, უმეტესად ცვლადგანაკვეთიან სესხებს თან ახლავს საპროცენტო და გაცვლითი კურსის რისკები, რომლებიც განსაკუთრებით საყურადღებოა უცხოურ ვალუტაში არაჰეჯირებული მსესხებლების მაღალი წილის, რეგიონის ვალუტების გაცვლითი კურსის გაზრდილი მერყეობისა და გლობალურად გამკაცრებული ფინანსური პირობების ფონზე. ზემოთ აღნიშნული რისკების შერბილების მიზნით, ეროვნულმა ბანკმა 2024 წლის პირველი იანვრიდან უცხოური ვალუტის არაჰეჯირებული სესხების ლიმიტი 200 000-დან 300 000 ლარამდე გაზარდა. გაცხადებული პოლიტიკის შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ინდუსტრიასთან კოორდინაციით აქტიურად განაგრძობს მუშაობას აღნიშნული ლიმიტის ეტაპობრივი ზრდის კუთხით მაკროეკონომიკური გარემოსა და რისკების გათვალისწინებით. მიმდინარე მაკროეკონომიკური და მაკროფინანსური გარემო ხელსაყრელ პირობებს ქმნის დედოლარიზაციის გრძელვადიანი გეგმის შემდეგი ნაბიჯების გადასადგმელად. შემცირებული ინფლაციის კვალდაკვალ, რეფინანსირების განაკვეთის ეტაპობრივი შემცირება ლარის სესხებს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის მოსახლეობისა და ბიზნესისთვის, რაც, თავის მხრივ, პოზიტიურად აისახება საკრედიტო აქტივობაზე. სტაბილურია ლარის ფონდირების ზრდა და ბანკებს აქვთ საკმარისი ლიკვიდობა, რომ შეუფერხებლად დააკრედიტონ ადგილობრივ ვალუტაში. ამასთან, გლობალურად გამკაცრებული ფინანსური პირობების ფონზე, შემცირებულია მოთხოვნა უცხოური ვალუტის სესხებზე. აღნიშნული გარემოებები სასურველ წინაპირობას ქმნის უცხოური ვალუტის სესხების ლიმიტის გასაზრდელად ეკონომიკაზე მინიმალური გავლენით. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვარს 300 000-დან 400 000 ლარამდე ზრდის. ცვლილება 2024 წლის პირველი მაისიდან შევა ძალაში. საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის მუდმივ მონიტორინგს, საშინაო, საგარეო რისკების შეფასებას და შესაძლო რისკების მინიმიზაციისთვის მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს საჭიროებისამებრ გამოიყენებს“, – ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ამასთან, ცენტრალურ ბანკში განმარტავენ, რომ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მორიგი სხდომა მიმდინარე წლის 29 მაისს გაიმართება.