ექსპერტების შეფასებების საფუძველზე საბჭოს მიერ მომზადებული რეკომენდაციები და ექსპერტების შეფასებები
ექსპერტების შეფასებების საფუძველზე საბჭოს მიერ მომზადებული რეკომენდაციები და ექსპერტების შეფასებები

ბატონო ვასილ,

გიგზავნით, ექსპერტების შეფასებების საფუძველზე საბჭოს მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებს, ასევე ავტორთა მითითების გარეშე ხუთი ექსპერტის შეფასებებს.

სამეურვეო საბჭოს დავალებით მოგმართავთ თხოვნით, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს, საბჭოს მიერ მომზადებული რეკომენდაციები და ექსპერტების მიერ მომზადებული შეფასებები (იხ.დანართი) განათავსონ მაუწყებლის ვებ-გვერდზე.

 

პატივისცემით, ირინა ზაქარიაშვილი

ექსპერტი 1

ექსპერტი 2 

ექსპერტი 3

ექსპერტი 4

ექსპერტი 5

რეკომენდაცია

დატოვე კომენტარი