ეკატერინე ტიკარაძე - კლინიკებისადმი ფინანსური ანგარიშსწორების სისტემა და ვადები მოწესრიგდა, 2021 წლის ბოლოსთვის დავალიანება მინიმუმამდეა შემცირებული
ეკატერინე ტიკარაძე - კლინიკებისადმი ფინანსური ანგარიშსწორების სისტემა და ვადები მოწესრიგდა, 2021 წლის ბოლოსთვის დავალიანება მინიმუმამდეა შემცირებული

მოწესრიგდა კლინიკებისადმი ფინანსური ანგარიშსწორების სისტემა და ვადები, – ამის შესახებ ჯანდაცვის მოქმედმა მინისტრმა, ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა.

ტიკარაძის განცხადებით, თუ 2019 წლის ბოლოს კლინიკებისადმი დავალიანება 400 მილიონ ლარამდე იყო, 2021 წლის ბოლოს აღნიშნული დავალიანება მინიმუმამდეა შემცირებული და 180 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც მისივე თქმით, სწორი მენეჯმენტის შედეგია.

„ჩვენი მიზანია გაუმჯობესდეს მაღალი ხარისხის ჯანდაცვაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა, რაც არსებული რესურსების მიზნობრივად, კონკრეტულ საჭიროებებზე გონივრული გადანაწილებით და ჯანდაცვის პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელებით მიიღწევა.

უმნიშვნელოვანესია, რომ სამედიცინო მომსახურებაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობისთვის გაიზარდოს დაფინანსება, გაგრძელდეს სატარიფო პოლიტიკის განხორციელება და გატარდეს რიგი რეფორმები“, – განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ.