დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო პატიმრებს კარიერის დაგეგმვის მიზნით კონსულტაციებს გაუწევს
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო პატიმრებს კარიერის დაგეგმვის მიზნით კონსულტაციებს გაუწევს

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი უვადო მსჯავრდებულებისთვის პროფესიული კონსულტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მიზნით ონლაინ კონსულტირება დაიწყო. ამ მომსახურებას ყოველღდღიურად, ბენეფიციარები ცხრა დღის განმავლობაში მიიღებენ.

„აღნიშნული პროცესი არის უვადო მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამის დამტკიცებისთვის ერთ-ერთი პირველი ეტაპი, რომელიც ეტაპობრივად გაგრძელდება. პროექტის მიზანია უვადო მსჯავრდებულების კვალიფიკაცია ამაღლდეს და მათი, როგორც სამუშაო მაძიებლების დასაქმება შრომის ბაზარზე კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს.

ინიციატივა ხორციელდება სამმხრივი მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ, დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ და მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრმა მიმდინარე წლის აგვისტოში გააფორმეს.

ურთიერთშეთანხმება მსჯავრდებულების დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამებში, ფორუმებსა და საგანმანათლებლო პროექტებში ჩართვას ითვალისწინებს. აღნიშნული სიახლე უპრეცედენტოა და მსჯავრდებულებს (როგორც პენიტენციური დაწესებულების შიგნით, ისე დაწესებულების გარეთ) შესაძლებლობას აძლევს, გაიარონ პროფესიული კონსულტირება, კარიერა სწორად დაგეგმონ, შრომის ბაზრის ტენდენციებს გაეცნონ და მოთხოვნად პროფესიებს დაეუფლონ“, – აცხადებენ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოში.

დატოვე კომენტარი