21 დეკემბრის მდგომარეობით, სუბსიდირებული იპოთეკური სესხების პროგრამით 1 005-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა
21 დეკემბრის მდგომარეობით, სუბსიდირებული იპოთეკური სესხების პროგრამით 1 005-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა

სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ სუბსიდირებული იპოთეკური სესხების პროგრამის ფარგლებში, დღეის მდგომარეობით, უკვე 1005-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა. აღნიშნული სესხების ჯამური დამტკიცებული მოცულობა 111 000 000 ლარს შეადგენს.

იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამა პირველი სექტემბრიდან ამოქმედდა. პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს ოჯახს/მარტოხელა მშობელს/ქვრივს, თუ სესხის აღების მომენტში: ჰყავს 2021 წლის პირველი სექტემბრის შემდეგ დაბადებული წლამდე ასაკის შვილი; ოჯახს/მარტოხელა მშობელს/ქვრივს, თუ სესხის აღების მომენტში ჰყავს სამი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი; ოჯახს/მარტოხელა მშობელს/ქვრივს, რომელსაც სესხის აღების მომენტში ჰყავს 2021 წლის პირველ სექტემბრის შემდეგ შვილად აყვანილი არასრულწლოვანი პირი. პროგრამის ფარგლებში, იპოთეკური კრედიტების გაცემა ხდება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში. მას გასცემს კომერციული ბანკი, პირველადი და მეორადი ბინის/სახლის შესაძენად ან კერძო სახლის ასაშენებლად.

პროგრამის მიხედვით,იპოთეკური სესხი უნდა გაიცეს 2021 წლის პირველი სექტემბრის შემდეგ, ხოლო სესხის მაქსიმალური მოცულობა იქნება 200 000 ლარი. თუმცა, დასაშვებია, რომ ასაშენებელი ბინის/სახლის ღირებულება აღემატებოდეს 200 000 ლარს.

კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მიხედვით კრედიტის დამტკიცების შემთხვევაში, სააგენტო პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მოცულობებით ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებას, სესხის გაცემიდან 60 (სამოცი) თვის განმავლობაში.

დატოვე კომენტარი