ყალბი ინფორმაცია და ფოტოსურათის გადამოწმება - ლიანა მარქარიანის რუბრიკაში

თანამედროვე ტექნოლოგიებმა მნიშვნელოვნად გაამარტივა ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება, რამაც სოციალური მედია უფრო მრავალფეროვანი და პლურალისტური გახადა, თუმცა, სოციალური ქსელის ეს შესაძლებლობა გამოიყენება როგორც დადებითი, ისე უაროფითი მიზნებით. ჩვენი რუბრიკის ფარგლებში შევეხებით ამ „მონეტის“ ორივე მხარეს.

 

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი