წიგნები ჩვილის მხედველობისა და ზოგადი უნარების განვითარებისათვის 

წიგნები ჩვილის მხედველობის და ზოგადი უნარების განვითარებისათვის. 

სტუმრები: თემურ მიქელაძე – პედიატრი;
თამარ კვიტაშვილი – ოფთალმოლოგი;
რუსუდან გორგაძე – რედაქტორი.

ახალი დღე