#უკეთრომაკეთო სიმინდის დასათესად ნიადაგის დამუშავება