უგუნებობა, დეპრესია და წყვეტილი ძილი ერთმანეთთან კავშირშია