მოციმციმე არითმიის მაღალი რისკები თამბაქოსა და ალკოჰოლის მომხმარებლებში

#პირადიექიმი