#პირადიექიმი საკვები გულის დაავადების თავიდან ასაცილებლად