პირადი ექიმი - სეზონი და გულის უკმარისობა #LIVE

1-ლი ბლოკი: თემა: სეზონი და გულის უკმარისობა;

სტუმარი: ზვიად ყიფიანი – კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

მე-2 ბლოკი: თემა: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი