თენგიზ მირზაშვილი - 87

მიზნად დაისახა ქვეყანაში საბჭოთა ინერციის დაძლევა და ფერწერაში ეს ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან წლებში შეძლო. ახალგაზრდებზე უფრო ახალგაზრდულად აზროვნებდა, ხატავდა ყველასთვის და ხატავდა ყველაფერს – ჩუბჩიკას, იგივე თენგიზ მირზაშვილის დაბადებიდან 87 წელი გავიდა.

ავტორი – ლანა ბლიაძე.

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი