თბილისობა 2019 - სადღესასწაულო სამზადისი და მუზეუმი ღია ცისქვეშ

თბილისობა 2019 –  დედაქალაქის სადღესასწაულო სამზადისი და მუზეუმი ღია ცისქვეშ

ანო თაკალანძის ჩართვა ლეღვთახევიდან.

ახალი დღე