სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები - ყველა სერია

მაჩაბლის ქუჩაზე მდებარე მწერალთა სახლში სარესტავრაციო სამუშაოების დროს მუშებმა ძველი, დახეული ფურცლები და სისხლიანი დოლბანდები აღმოაჩინეს. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო დიპლომატიური მიმოწერა და საიდუმლო დაშიფრული შეტყობინებების ფრაგმენტები. ეს ფურცლები ეკუთვნოდა კავკასიაში დიდი ბრიტანეთის უმაღლეს კომისარს კლოდ ბეიფილდ სტოქსს, რომელიც საქართველოში 1920 წელს მსახურობდა. დადგინდა, რომ ლონდონის საიმპერიო ომის  მუზეუმში ინახება კლოდ სტოქსის პირადი არქივი, სადაც თავმოყრილი იყო საქართველოში ყოფნის დროს მისი პირადი ჩანაწერები და დიპლომატიურ-პოლიტიკური მიმოწერა.

როგორც ირკვევა, საბჭოთა აგრესიის დროს სწორედ სტოქსის მეშვეობით გადასცემდა საქართველოს მთავრობა დაშიფრულ ინფორმაციას ევროპაში.

ფილმი ეყრდნობა საქართველოში, ბრიტანეთსა და აზერბაიჯანში დაცული  არქივების მასალებს. გარდა საარქივო მასალისა, ფილმში გამოყენებულია იმ პერიოდის გაზეთებში მოძიებული ინფორმაცია და მემუარული ჩანაწერები.

ფილმის მიზანია, ასახოს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში არსებული რეალური ვითარება და ის მიზეზები, რომლის გამოც საქართველომ დაკარგა დამოუკიდებლობა.

სცენარისტი – მიხეილ ბასილაძე, რეჟისორი – გიორგი ბარაბაძე.

 

პირველი სერია

მეორე სერია

მესამე სერია

მეოთხე სერია

მეხუთე სერია

მეექვსე სერია

მეშვიდე სერია

მერვე სერია

მეცხრე სერია

მეათე სერია

მეთერთმეტე სერია

მეთორმეტე სერია

მეცამეტე სერია

მეთოთხმეტე სერია

მეთხუთმეტე სერია

მეთექვსმეტე სერია

 

დატოვე კომენტარი