შეხვედრის ადგილი საქართველოს რადიო კაფე I რუსთაველის გამზირი, 26 მაისი, 08:00-18:00